Плейт огъвания

 

 

ХИДРАВЛИЧНИ 4-РИ ВАЛ МАШИНИ ЗА ОГЪВАНЕ НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ

Стандартно Оборудване

UHSS-4 Line

 

 

 

 • Лесна настройка на различни радиуси
 • Задвижването на страничните валове посредством хидравлични цилиндри
 • Защита от претоварване
 • Горния и страничните валове са задвижвани от хидромотор и планетна предавателна кутия
 • Електронни дисплеи 3 бр. отчитащи позицията на валовете
 • Хидравлично освобождаване края на вала за изваждане на цилиндъра
 • Подвижен контролен панел

 

 

 • Индукционно закалени валове
 • Приспособление за конусно огъване
 • Система за смазване
 • Хидравлична балансираща система ( до ф460 )
 • Електронна балансираща система (от ф500 нагоре )
 • Машината одговаря на СЕ нормативите за безопасност
 • Два работни режима
 • Тази машина е конструирана за работа със средни и дебели листове и неръждаема стомана

 

 

ХИДРАВЛИЧНИ 4-РИ ВАЛ МАШИНИ ЗА ОГЪВАНЕ НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ

Стандартно Оборудване

UHS-4 Line

 

 

 • Лесна настройка на различни радиуси;
 • Задвижването на страничните валове посредством хидравлични цилиндри;
 • Защита от претоварване;
 • Горният вал е задвижван от хидромотор и планетна предавателна кутия;
 • Електронни дисплеи 3 бр. отчитащи позицията на валовете;
 • Хидравлично освобождаване края на вала за изваждане на цилиндъра;
 • Подвижен контролен панел

 

 • Заварена стоманена конструкция
 • Индукционно закалени валове
 • Приспособление за конусно огъване
 • Система за смазване
 • Хидравлична балансираща система ( до ф460 )
 • Електронна балансираща система ( от ф500 нагоре )
 • Машината одговаря на СЕ нормативите за безопасност
 • Два работни режима
 • Тази машина е конструирана за работа със средни и леки листи или неръждаема стомана

 

 

UHMS-4 ХИДРАВЛИЧНИ 4-РИ ВАЛОВИ МАШИНИ ЗА ОГЪВАНЕ НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ

Стандартно Оборудване

UHMS-4 Line

 

 

 • Преместването и позиционирането на валовете е хидравлично, преместването на двата странични вала е двустранно, орбитално
 • Защита от претоварване
 • Горния вал е задвижван с хидромотор куплиран с планетарна предавателна
 • Електронни дисплеи 3 бр. отчитащи позицията на валовете
 • Хидравлично освобождаване края на вала за изваждане на цилиндъра
 • Подвижен контролен панел

 

 • Заварена стоманена конструкция
 • Индукционно закалени валове
 • Система за огъване на конуси
 • Хидравлична балансираща система
 • Машината одговаря на СЕ нормативите за безопасност
 • Ръководство за работа и експлоатация
 • Тази машина е конструирана за работа със средни и леки листи, алуминий или неръждаема стомана

 

 

ХИДРАВЛИЧНИ 4-РИ ВАЛОВИ МАШИНИ ЗА ОГЪВАНЕ НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ

Стандартно Оборудване

URH-4 Line

 

 

 • Лесна настройка на различни радиуси
 • Вала и страничните валове се движат от хидравлично бутало
 • Защита от претоварване
 • Средните валове се задвижват от двигател
 • Двата вала се задвижват чрез червячна скоростна кутия
 • Ръчно освобождаване края на вала за изваждане на цилиндъра

 

 

 • Подвижен контролен панел
 • Заварена стоманена конструкция
 • Приспособление за конусно огъване (URM-4)
 • Машината одговаря на СЕ нормативите за безопасност
 • Подходяща за леки листи, за огъване на алуминий или неръждаема стомана

 

 

 

URM-4 Plate Bending Machines are very suitable for light plates, aluminum or stainless steel bending.  Ferrules in full circle or varying radiuses can be done easily on this machines. Our URM-4 type machines are the most economical four roll plate bending machines.

URM-4 Line

 

 

 • Pinch roll and lateral rolls move with screw jacks in linear way
 • Overload protection
 • Top roll is powered by planetary gearbox. Bottom and side rolls free
 • Easy operation with mobile control panel
 • Welded steel frames
 •  Conical bending device

 

 

 

3 Roll plate bending

ХИДРАВЛИЧНИ 3-ВАЛОВИ МАШИНИ ЗА ОГЪВАНЕ НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ

Стандартно Оборудване

UHSS-3 Line

 

 

 • Лесна настройка на различните радиуси
 • Страничните валове се задвижват от хидравлични бутала
 • Защита от претоварване
 • Страничните валове и горния вал се захранват от хидромотор и планетна скоростна кутия
 • Хидравлично освобождаване края на вала за изваждане на цилиндъра
 • Подвижен контролен панел
 • Два дигитални дисплея за лесно позициониране на долните валове
 • Заварена стоманена конструкция
 • Индукционно закалени валове SAE 1050 (CK 45)

 

 • Приспособление за огъване на конуси
 • Система за смазване
 • Хидравлична балансираща система
 • Електронна балансираща система ( ф500 - 550 )
 • Машината одговаря на СЕ нормативите за безопасност
 • Двоен режим на работа
 • Удължени валове за огъване на профили и тръби
 • Подходяща за огъване на средни и леки листи и неръждаема стомана

 

 

ХИДРАВЛИЧНИ 3-ВАЛОВИ МАШИНИ ЗА ОГЪВАНЕ НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ

Стандартно Оборудване

 UHS-3 Line

 

 

 • Лесна настройка на различните радиуси
 • Страничните валове са задвижвани с хидравлично бутало
 • Защита от претоварване
 • Всички валове се захранват от хидромотор и планетна скоростна кутия
 • Хидравлично освобождаване края на вала за изваждане на цилиндъра
 • Подвижен контролен панел
 • Два дигитални дисплея за лесно позициониране на долните валове
 • Заварена стоманена конструкция

 

 • Индукционно закалени валове SAE 1050 (CK 45)
 • Приспособление за огъване на конуси
 • Хидравлична балансираща система
 • Машината одговаря на СЕ нормативите за безопасност
 • Удължени валове за огъване на профили и тръби
 • Подходяща за огъване на леки и средни листи и неръждаема стомана

 

 ХИДРАВЛИЧНА 3-ВАЛОВА МАШИНА ОГЪВАЩА ПЛОЧИ

Стандартно Оборудване

UHST-3 Line

 

 

 

 

 

 

 • Високоефективна при работа с големи плочи
 • Малките размери на машината позволява транспортирането на средни и големи машини
 • Двата долни вала се движат хоризонтално, което дава по-ниска работна височина и по-малък отвор за фундамента (за най-малкия модел не е необходим фундамент)
 • По време на производствения процес (предогъването и огъването), плочата винаги е м хоризонтално положение. Материалът се придвижва по-лесно

 

 • Солидната конструкция и характерна геометрия на UHST-3 позволява да се използва и като абкант за огъване
 • По същия начин е възможно да се получи и конус с голяма дебелина като се огъва плочата с няколко удара
 • Може да огъва по-дебели плочи в сравнение с 3 и 4 валовите машини
 • Индукционно закалени валове SAE 1050 (CK 45);
 • Два скоростни работни режима
 • Приспособление за огъване на конуси
 • Електронна балансираща система

 

ХИДРАВЛИЧНИ АСИМЕТРИЧНИ 3-РИ ВАЛОВИ МАШИНИ ЗА ОГЪВАНЕ НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ

Стандартно Оборудване

URM-H Line

 

 • Заварена стоманена рамка
 • Хидравлично освобождаване края на вала за изваждане на цилиндъра
 • Подвижно контролно табло
 • Двата вала се задвижвт чрез червячна скоросттна кутия
 • Хидравлично движение на задния и долния вал
 • Главния двигател е със спирачна система
 • Огъване на конуси, налично и предогъване
 • Поддържаща система за горния вал

 

 • Планетарна скоростна кутия задвижва двата вала
 • Задния вал е с лагери за работа с тънки листи
 • Машината одговаря на СЕ нормативите за безопасност
 • SAE 1050 (CK45) сертифицирани стоманени валове с висока якост на опън
 • Закалени валове
 • Дигитални дисплеи 2 бр.
 • Инструкция за работа и експлоатация

 

ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИ АСИМЕТРИЧНИ 3-РИ ВАЛОВИ МАШИНИ ЗА ОГЪВАНЕ НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ

Стандартно Оборудване

URM-S Line

 

 • Двата вала се задвижват чрез червячна скоростна кутия
 • Високояки горещо ковани валове сертифицирани по SAE 1050
 • Корпус от заварена стоманена конструкция
 • Механизирана настройка на приближаване - отдалечаване на задния вал
 • Подвижен контролен панел
 • Вградено устройство за огъване на конуси

 

 

 • Вградена централна система за смазване
 • Поддържаща система за горен вал
 • Прецизно огъване посредсвом двигател с динамична спирачка
 • Моторизирата настойка на заден вал
 • Машината одговаря на СЕ нормативите за безопасност

 

ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИ АСИМЕТРИЧНИ 3-РИ ВАЛОВИ МАШИНИ ЗА ОГЪВАНЕ НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ

Стандартно Оборудване

URM Line

 

 

 • Два вала задвижвани посредством скоростна кутия
 • Високояки горещо ковани валове сертифицирани по SAE 1050
 • Корпус от лята стомана
 • Подвижен контролен панел - педал
 • Вградено устройство за огъване на конуси
 • Ръчно освобождаване края на вала за изваждане на цилиндъра
 • Поддържаща система за горния вал

 

 • Изработени канали за огъване на прътов материал
 • Прецизно огъване посредством двигател с динамична спирачка
 • Машината одговаря на СЕ нормативите за безопасност
 • Модел URM 25140 стандартно се произвежда с моторизиран заден вал

 

 ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИ И РЪЧНИ АСИМЕТРИЧНИ 3-ВАЛОВИ МАШИНИ ЗА ОГЪВАНЕ НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ

Стандартно Оборудване

UM Line

 

 

 

 • Двата вала горен и долен се задвижват ръчно посредством механизъм
 • Стоманени валове сертифицирани по SAE 1050
 • Корпус от заварена стоманена конструкция
 • Подвижен педал за управление
 • Вградено устройство за огъване на конуси
 • Прецизно огъване посредством двигател с динамична спирачка
 • Ръчно освобождаване края на вала за изваждане на цилиндъра
 • Изработени канали за огъване на прътов материал
 • Машината одговаря на СЕ нормативите за безопасност 

 Стандартно Оборудване

US Line

 

 

 • Двата вала горен и долен се задвижват ръчно посредством механизъм
 • Стоманени валове сертифицирани по SAE 1050
 • Корпус от заварена стоманена конструкция
 • Подвижен педал за управление
 • Вградено устройство за огъване на конуси
 • Прецизно огъване посредством двигател с динамична спирачка
 • Ръчно освобождаване края на вала за изваждане на цилиндъра
 • Изработени канали за огъване на прътов материал
 • Машината одговаря на СЕ нормативите за безопасност 

 

ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИ И РЪЧНИ АСИМЕТРИЧНИ 3-ВАЛОВИ МАШИНИ ЗА ОГЪВАНЕ НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ

Стандартно Оборудване

UR Line

 

 

 • Двата вала горен и долен се задвижват ръчно посредством механизъм (UR)
 • Стоманени валове сертифицирани по SAE 1050
 • Корпус от заварена стоманена конструкция
 • Подвижен педал за управление
 • Вградено устройство за огъване на конуси
 • Прецизно огъване посредством двигател с динамична спирачка (UR)
 • Машината одговаря на СЕ нормативите за безопасност
 • Ръчно освобождаване края на вала за изваждане на цилиндъра
 • Изработени канали за огъване на прътов материал

 Стандартно Оборудване

U Line

 

 

 • Двата вала горен и долен се задвижват ръчно посредством механизъм (UR)
 • Стоманени валове сертифицирани по SAE 1050
 • Корпус от заварена стоманена конструкция
 • Подвижен педал за управление
 • Вградено устройство за огъване на конуси
 • Прецизно огъване посредством двигател с динамична спирачка (UR)
 • Машината одговаря на СЕ нормативите за безопасност
 • Ръчно освобождаване края на вала за изваждане на цилиндъра
 • Изработени канали за огъване на прътов материал

 

Линкове на нашите партньори

За нас

Фирма Бендис Инженеринг ЕООД гр. Куклен обл. Пловдив е еднолично дружество с ограничена отговорност.

Поддържате връзка в:

    

Контакти

За обща информация относно Бендис Инженеринг ЕООД, моля свържете се с нас на:
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  00 359 31 272 207
  00359 877 942 703